بازی نقطه خط زبان برنامه نویسی C++ و C# + هوش مصنوعی

بازی نقطه خط زبان برنامه نویسی C++ و  C# + هوش مصنوعی

بازی نقطه خط زبان برنامه نویسی از جمله کارهایی که میتوان با زبان های برنامه نویسی انجام داد تولید بازی های مختلف است. بازی نقطه خط یا به اصطلاح نقطه بازی، یک بازی قدیمی دو نفره است که از تعدادی

پروژه بازی منچ پیشرفته به زبان C# + هوش مصنوعی

پروژه بازی منچ پیشرفته با محیطی گرافیکی که به زبان C# و تحت ویندوز نوشته شده است. ظاهر برنامه به فرم WPF نوشته شده است که جدیدترین روش UI در C# است که از زبان XML بهره میبرد. همچنین مهره