بازی نقطه خط زبان برنامه نویسی C++ و C# + هوش مصنوعی

بازی نقطه خط زبان برنامه نویسی C++ و  C# + هوش مصنوعی

بازی نقطه خط زبان برنامه نویسی از جمله کارهایی که میتوان با زبان های برنامه نویسی انجام داد تولید بازی های مختلف است. بازی نقطه خط یا به اصطلاح نقطه بازی، یک بازی قدیمی دو نفره است که از تعدادی