بازی نقطه خط زبان برنامه نویسی C++ و C# + هوش مصنوعی

بازی نقطه خط زبان برنامه نویسی C++ و  C# + هوش مصنوعی

بازی نقطه خط زبان برنامه نویسی از جمله کارهایی که میتوان با زبان های برنامه نویسی انجام داد تولید بازی های مختلف است. بازی نقطه خط یا به اصطلاح نقطه بازی، یک بازی قدیمی دو نفره است که از تعدادی

خواندن و نوشتن در فایل به زبان C++

خواندن و نوشتن فایل در C++ در هنگام برنامه نویسی زمانی که یک متغیر تعریف میکنید، آن متغیر بخشی از RAM را اشغال می‌کند و می‌توان آن مقدار را در حافظه تا زمان پایان برنامه نگهداری کرد. اما به محض

الگوریتم A* هوش مصنوعی (اول بهترین)

الگوریتم A* الگوریتم A* که به آن “اول بهترین” هم گفته میشود، یک الگوریتم جستجوی آگاهانه است که در پیمایش گراف و درخت در کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف این الگوریتم یافتن یک پاسخ (هدف) برای یک مساله است.

پروژه بازی منچ پیشرفته به زبان C# + هوش مصنوعی

پروژه بازی منچ پیشرفته با محیطی گرافیکی که به زبان C# و تحت ویندوز نوشته شده است. ظاهر برنامه به فرم WPF نوشته شده است که جدیدترین روش UI در C# است که از زبان XML بهره میبرد. همچنین مهره