خواندن و نوشتن در فایل به زبان C++

خواندن و نوشتن فایل در C++در هنگام برنامه نویسی زمانی که یک متغیر تعریف میکنید، آن متغیر بخشی از RAM را اشغال می‌کند و می‌توان آن مقدار را در حافظه تا زمان پایان برنامه نگهداری کرد.اما به محض اینکه برنامه را ببندید تمام منابع مورد استفاده آن برنامه آزاد میشود و تمام اطلاعات متغیرها هم پاک میشود.اگر بخواهیم اطلاعات خاصی را به نحوی نگهداری کنیم که بعد از بسته شدن برنامه هم از دست نرود، باید از فایل ها کمک بگیریم.ساده ترین نوع ذخیره سازی به کمک فایل، استفاده از فایل های متنی با فرمت .txt ه...
ادامه مطلب